سید بهروز محمد زاده

اخیر کانال کلاهبرداری جدیدی با عنوان علوم غریبه محمد زاده در تلگرام ایجاد شده است که متعلق به فردی بنام سید بهروز محمد زاده است.

اولین نکته که در این کانال باید به آن توجه کرد مخفی شدناین کلاهبردار در پشت چهره و عکس یک مقبره مطهر و عظیم الشان بنام مقبره سید محمد ابوتاوه است.

سید محمد ابوتاوه

سید محمد ابوتاوه